Kirjaudu

Tapahtumat

Harjoitusammunnat Paukkulassa

su 12. elo klo 11:00 -
Paikka:

Hirviporukan kokous, metsästysmajalla

la 25. elo klo 18:00 -
Paikka: Metsästysmaja

 

HARJOITUSAMMUNNAT 2018

 

- Perjantaina 15.6.   klo 17.00

- Lauantaina  14.7.  klo 11.00 ja

- Sunnuntaina 12.8.  klo 11.00

 

 

 

 

 

 

Vuosikokouksen 2017 päätöksiä 

 

Vuosikokous pidettiin 1.4. Veikkolassa; läsnä oli 15 jäsentä. Kokouksessa puhetta johti Ossi Pohjoisaho ja sihteerinä toimi seuran sihteeri.

Luohuan Seudun Erämiehet ry:n puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juho Junnila.

Erovuoroiset jäsenet Heikki Pohjoisaho, Juhani Ojanperä, Seppo Flink ja Martti Rankinen valittiin myös jatkamaan seuraavat kaksi vuorra. Leo Flinkin pyyydettyä eroa johtokunnasta hänen tilalleen valittiin Mika Herkkola. Muina jäseninä jatkavat Juho Oikarinen, Hannu Ahola ja Marko Ruotsalainen.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa ja tileissä näkyi merkittävänä Veikkolan salin lattian uusiminen. Hanke toteutui pääosin leader-rahoituksen ja aktiivisten talkoolaisten tuella, mistä kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille.

Kokouksessa myös hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma alkaneelle vuodelle. Toiminta painottuu riistanhoitotyöhön. Kuluvana kesänä seura hankkii viljaa vesilintujen ruokkimiseen. Alustavasti keskusteltiin, että ainakin Kipsuanjärvelle laitettaisiin ruokintapaikka, jota hoitamaan toivotaan muutamia innokkaita metsästäjiä. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan.

Seuran jäsen- ym. maksut päätettiin pitää ennalllaan, eli jäsenmaksu 20 euroa, kausilupa 50 euroa, liittymismaksut jäsenille 10 ja kausikorttilaisille 20 euroa. Vapaaehtoinen riistanhoito/talkoomaksu 25 euroa.

Ampumajaostoon valittiin Heikki Fingeroos, Jarmo Fingeroos ja Eero Leskinen; Huvijaostoa vetää Kaarlo Kuusirati; ja Rakennusjaostossa jatkavat Juho Junnila, Juho Oikarinen ja Petri Törmäkangas. He huolehtivat entiseen tapaan myös Veikkolan jatkuvasta kunnossapidosta.

Syksyllä hirviporukkaan aikovien ilmoittauduttava viimeistään kokoukseen 22.4. klo 10 mennessä puheenjohtajalle Juho Junnilalle tai Juho Oikariselle. Kaikkien läsnäolo kokouksessa tärkeä ! Päätetään pyyntitavoista ja pyyntiajoista muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.

 

Vuosikokous Veikkolassa la 5.3. 2016 

Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakeromus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus ko vuodelta.

Valittiin seuran johtokunnan puheenjohtajaksi Juho Junnila, sekä erovuoroiset jäsenet Hannu Ahola, Leo flink, Juho Oikarinen ja Marko Ruotsalainen uudelleen johtokuntaan.

Muina jäseninä jatkavat Seppo Flink, Heikki Pohjoisaho, Juhani Ojanperä ja Martti Rankinen.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Mauno Saarela ja Timo Junnila.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Talousarvio on loppusummaltaan n. 22.000 euroa, mistä yli puolet kohdistuu Veikkolan remonttiin. Remontin rahoitukseen on saatu eu-tukipäätös. Valittiin rakennusjaostoon puheenjohtajaksi Mauno Saarela sekä muiski jäseniksi Juho Oikarinen, Hannu Ahola ja Kalle Kuusirati.

Päätettiin jäsenmaksuksi 20 euroa ja kausiluvan hinnaksi 50 euroa; liittymismaksuksi jäsenille 10 ja kausikorttilaisille 20 euroa, ja vapaaehtoiseksi riistanhoito/talkoomaksuksi 25 euroa.

Mauno Saarela toi terveisiä riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta. Valittiin Oma riista -palvelun yhdyshenkilöksi puheenjohtaja Juho Junnila.

Päätettiin, että hirviporukkaan on ilmoittauduttava 23.4.2016 pidettävään hirviporukan kokoukseen mennessä puheenjohtaja Juho Junnilalle.

Riistakolmiolaskenta suoritetaan lauantaina 12. maaliskuuta alkane klo 10.00, Kokoontuminen metsästysmajalle.

Kokouksessa puhetta johti Timo Junnila, ja sihteerinä toimi seuran sihteeri.

 

VUOSIKOKOUKSEN 2015 PÄÄTÖKSIÄ:

 - hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös,sekä toimintasuunnitlema ja talousarvio alkaneelle vuodelle.

- toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskusteltiin niin ilveskannan kuin susikannankin yleistymisestä seuran alueella, sekä myös mahdollisesta kyseisten petojen metsästyksestä tulevaisuudessa.

- valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Juho Junnila, sekä johtokuntaan erovuoroiset jäsenet Heikki Pohjoisaho, Seppo Flink, Martti rankinen ja Juhani Ojanperä uudelleen. Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Marko Ruotsalainen, Leo Flink, Hannu Ahola ja Juho Oikarinen.

- päätettiin vuoden 2015 jäsenmaksuksi 20 euroa, kausiluvan hinnaksi 50 euroa, ja liittymismaksuiksi 10 euroa jäsenille ja 20 euroa kausikorttilaisille. Lisäksi päätettiin vapaaehtoisen talkoo/riistanhoitomaksun suuruudeksi 25 euroa.

- päätettiin, että hirviporukkaan on ilmoittauduttava viiaistään 18.4. klo 14.00 pidettävään kokoukseen maennessä. Ilmoittautumisia ottavat vastaan puheenjohtaja, sihteeri ja Juho Oikarinen.

Kokouskessa toimi puheenjohtajana Mauno Saarela ja sihteerinä seuran sihteeri.

 

 

 

Kesäkokous

Kesäkokouksessa 26.7.2014 päätettiin:

- vierasluvan hinnaksi päätettiin 10 euroa per päivä. Sen saavat maanomistajat ja jäsenet lunastaa kolme kertaa 31.10.2014 mennessä, ja sen jälkeen jäniksen pyyntiin rajoituksetta (samaan hintaan 10 €/pv). Vieras metsästää isännän kiintiöön.

- Kiintiöiksi päätettiin: 1 metso, koppelo rauhoitettu, 5 teertä, 3 pyytä, riekko ja kauris rauthoitettu, kanalintuja 2 kpl per päivä.

- rauhoitusalueita ei perustettu, Hangasmaan montuilla 500m Vihanti-Paavola -tiestä ei saa metsästää

- riistakolmiolaskenta suoritetaan pe-iltana 8.8. alkaen klo 18.00 metsästysmajalta. Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät mukaan. (varapäivä lauantai)

- todettiin tiedoksi johtokunnan päätös, että koemaastoja annetaan niin että maasto-oppaana on aina oltava seuran jäsen, ja pääsääntöisesti enintään 2 maastoa per koe. Etusijalla järjestöt, joiden koepaikka on seuran tiloissa.  

 

Seuran omat harjoitus- ja mestaruusammunnat 

Paukkulan radalla, Paavolassa seuraavasti:

- sunnuntaina 3.8. klo 11.00 / samalla seuran mestaruuskisat

 

Riistanhoitoyhdistyksen mestaruuskisat lauantaina 16.8. klo 10.00 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2016 ensimmäinen porukan kokous on lauantaina 23. huhtikuuta alkaen klo 14.00 Veikkolassa.

 

 

 

 

 

Facebookkiin on perustettu ryhmä Luohuan Seudun Erämiehet ry. Ryhmä on julkinen, joten kuka tahansa voi katsella sitä ja kaikki facebookiin kirjautuneet käyttäjät voivat julkaista ja lisätä kuvia ryhmän aikajanalle.

Veikkolassa, la 15.2. alk klo 15.00.

Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. Vuoden 2013 tulos oli yli yhdeksän tuhatta euroa ylijäämäinen, johtuen takautuvasti saaduista avustuksista Veikkolan remonttiin. Edellisen vuoden tulos oli vastaavasti noin kuusi tuhatta euroa alijäämäinen. 

Vuoden 2013 alkupuolella pidettiin tehdyistä kunnostustöistä lopputarkastus, minkä perusteella sitten saatiin toteutuneita kustannuksia ja talkootunteja vastaavat avustukset.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Juho Junnila.

Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Juho Oikarinen, Marko Ruotsalainen, Leo Flink ja Hannu Ahola. Muina jäseninä jatkavat Heikki Pohjoisaho, Juhani Ojanperä, Martti Rankinen ja Seppo Flink. Toiminnantarkastajina jatkavat Mauno Saarela ja Timo Junnila.

Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. 

Vuoden 2014 (metsästyskauden) jäsenmaksuksi päätettiin 20 €, kausiluvan hinnaksi 50 €, ja liittymismaksuiksi jäsenille 10 € ja kausikorttilaisille 20 €, sekä riistanhoitomaksuksi (talkoomaksu) 25 €.

Päätettiin, että hirviporukkaan syksyllä aikovien on ilmoittauduttava viimeistään hirvikokouksessa Veikkolassa 19.4. klo 15.00. Ilmoittautua voi myös etukäteen varapuheenjohtaja Juho Oikariselle tai puheenjohtaja Juho Junnilalle.

Riistakolmiolaskenta suoritetaan 15. maaliskuuta, alkaen Veikkolasta klo 10.00.  Samana 'talkoopäivänä' Veikkolassa pidetään myös telkänpönttötalkoot klo 10.00 alkaen.

Kokouksessa puhetta johti Mauno Saarela ja sihteerinä toimi seuran sihteeri.

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com