Ajankohtaista

  • Tulosta

 

VUOSIKOKOUS JA KESÄKOKOUS VEIKKOLASSA 31.7.2021 ALKAEN KLO 12.00

Asiat ilmenee alla olevista edellisen vuoden kokoustiedotteista !

 

 

 

 

 

 

KESÄKOKOUS 18.7.2020 VEIKKOLASSA ALK KLO 12.00 !

 

Läsnä oli 20 jäsentä.

Päätökset:

1 Marko ruotsalainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marko Ruotsalainen, sihteeriksi Risto Jaakola ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko ja Heikki Fingeroos.

3 Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Päätettiin vierasluvan hinnaksi 10 euroa. Sen saavat jäsenet ja maanvuokraajat lunastaa  3 kertaa kanalintujen pyyntiin, ja muuhun metsästykseen ilman määrärajoitusta.

5 Päätettiin kiintiöiksi 5 teertä, yksi metso tai koppelo, 5 pyytä, jänis ei rajoitusta, riekko ja peltopyy rauhoitettu.  Kauris - päätettiin sallia pyynti Luohuanjoen - Ylipääntien ja 86-tien välisellä alueella, maksimi 2 kaurista, pyynnistä sovittava Tommi Kälkäjän kanssa. (puh. 044-5080184)

6 Rauhoitusalueena päätettiin edelleen pitää Hangasnevan kohdalla 86-tien varresta 500 metrin kaistale.   Lisäksi puheenjohtaja on yhteydessä kuntaan, ja kysyy kunnan näkemystä metsästykseen hangasnevan virkistysreiteiltä.

7 Riistkolmiolaskennasta huolehtii Tuomo Mettovaara, 9 henkilöä, esim 27.7. klo 18 alkaen.

8 Muut asiat: kanalintujen ampumisessa pelloille ja pelloilta toimitaan tänä vuonna metsästyslain mukaisesti.

9 Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS VEIKKOLASSA 7.3. 2020

Päätöksiä :

Uudeksi yhdistykden (johtokunnan) puheenjohtajaksi valittiin Marko Ruotsalainen.

Muut johtokunnan jäsenet vuonna 2020 ovat: Juho Oikarinen. Hannu Ahola, Heikki Pohjoisaho, Mika Herkkola, Pekka Rankinen, Juho Junnila, Erno Kallio ja Mauri Honkamäki.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus, sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

Toimintasuunnitelmassa normaalien metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvien toimintojen lisäksi huomioitavaa on panostaminen nuorisotyöhön niin oman eräkerhon puitteissa, kuin yhteistyössä 4H-yhdistyksen kerhotoiminnan kanssa.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, eli jäsenmaksu 20 €, kausiluvan hinta 50 € ja liittymismaksut jäsenille 10 ja kausilupalaisille 20 euroa.

Mauno Saarela toi terveisiä riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta.

Päätettiin suorittaa riistakolmiolaskenta seuraavana lauantaina, yhteyshenkilönä Mauno Saarela.

Ptettiin että hirviporukkaan ilmoittauduttava 18.4. klo 14. pidettävään hirviporukan kokoukseen mannessä, joko Marko Ruotsalaiselle tai Juho Oikariselle.

 

 

 

 

 

 

Vuosikokouksen 2019 päätöksiä 

 

Vuosikokous pidettiin 2.3. Veikkolassa; läsnä oli 12 jäsentä. Kokouksessa puhetta johti Mauno Saarela ja sihteerinä toimi seuran sihteeri.

Luohuan Seudun Erämiehet ry:n puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juho Junnila.

Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Heikki Pohjoisaho, Juhani Ojanperä, Seppo Flink ja Pekka Rankinen (uusi)  valittiin myös jatkamaan seuraavat kaksi vuorra. . Muina jäseninä jatkavat  Mika Herkkola, Juho Oikarinen, Hannu Ahola ja Marko Ruotsalainen

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Kokouksessa myös hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma alkaneelle vuodelle. Toiminta painottuu riistanhoitotyöhön.

Seuran jäsen- ym. maksut päätettiin pitää ennalllaan, eli jäsenmaksu 20 euroa, kausilupa 50 euroa, liittymismaksut jäsenille 10 ja kausikorttilaisille 20 euroa. Vapaaehtoinen riistanhoito/talkoomaksu 25 euroa.

Valittiin entiset jaostot 

Syksyllä hirviporukkaan aikovien ilmoittauduttava viimeistään kokoukseen 12.4. klo 18 mennessä puheenjohtajalle Juho Junnilalle tai Juho Oikariselle. Kaikkien läsnäolo kokouksessa tärkeä ! Päätetään pyyntitavoista ja pyyntiajoista muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.